აუქციონი

Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA

18 აპრილი, 2016

Publication reference: EuropeAid/137834/IH/SER/GE

ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს

25 აგვისტო, 2015

ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს მის ბალანსზე რიცხული 9 ერთეული სპეციალიზირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების (ცისტერნა) გაყიდვის მიზნით

ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს

19 ივნისი, 2015

ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს გურჯაანის ფილიალში ბალანსზე რიცხული 12 დასახელების ჩამოსაწერ ძირითად საშუალებებზე ერთ ლოტად (ავტო-მოტო ტრანსპორტი და სხვა). 4,5 ტ. ფასი შეადგენს 1200 (ათასორასი) ლარს. დღგ-ს გარეშე. ადგილმდებარეობა ქ. გურჯაანი. ბიჯის ოდენობა 100 (ასი) ლარი;

შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში

11 ივნისი, 2015

შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ

შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ

29 მაისი, 2015

შპს ,,ჯპჯლ-ის ფილ.საქ-ში" (შემდგომში ჯინდალი) აცხადებს აუქციონს გაზის გაყიდვაზე და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს.

შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს

06 მაისი, 2015

შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული სასაწყობე ფართების და მიწის ფართის იჯარით გაცემის მიზნით.

შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"

15 დეკემბერი, 2014

შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული შავი ლითონის (ჯართის) რეალიზაციის სააუქციონე პირობები.

სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული ჯართის რეალიზაციის მიზნით

24 ნოემბერი, 2014

შეტყობინება აუქციონის ჩატარების შესახებ

სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად

24 ნოემბერი, 2014

სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (შემდგომში – გაყიდვის ობიექტი) რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად (შემდგომში – აუქციონი).

ახმეტის მუნიციპალიტეტის შპს თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი აცხადებს აუქციონს

17 ნოემბერი, 2014

ახმეტის მუნიციპალიტეტის შპს თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი აცხადებს აუქციონს, აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

ახმეტელის მუნიციპალიტეტის შპს თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი აცხადებს აუქციონს

17 ნოემბერი, 2014

აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

სს"საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"

10 ნოემბერი, 2014

განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ

ს.ს. " საქართველოს გეოლოგიისა და სამთო საქმის ეროვნული კომპანია"

10 ნოემბერი, 2014

აცხადებს აუქციონს : ფართის იჯარით გაცემის მიზნით :

ს.ს„საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემა“აცხადებს აუქციონს

03 ნოემბერი, 2014

მის ბალანსზე რიცხული 7 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაყიდვის მიზნით აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

სსიპ ,, ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა” აცხადებს

27 ოქტომბერი, 2014

სსიპ ,, ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა” აცხადებს საჯარო აუქციონს პირობებით:

სსბ/ც „აგრომონტაჟი“

27 ოქტომბერი, 2014

სსბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს აუქციონს 2,2 ტონა ჯართის რეალიზაციაზე.

ს.ს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს

20 ოქტომბერი, 2014

ს.ს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” საკუთრებაში არსებულ ქ. ზესტაფონში, თამარ მეფის ქ#77–ში მდებარე მატერიალურ ტექნიკური ბაზის მასზე განთავსებულ ქონებასთან ერთად გაყიდვის მიზნით

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს 20 % ფასდაკლებით განმეორებით აუქციონს.

13 ოქტომბერი, 2014

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოტრანსპორტის პრივატიზების მიზნით აცხადებს 20 % ფასდაკლებით განმეორებით აუქციონს.

სსბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს აუქციონს

06 ოქტომბერი, 2014

სსბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს აუქციონს 2,5 ტონა ჯართის რეალიზაციაზე.

სს „ქუთაისის საავიაციო ტექნიკური ქარხანის" აქციონერებს

06 ოქტომბერი, 2014

სს „ქუთაისის საავიაციო ტექნიკური ქარხანის"

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს აუქციონს

06 ოქტომბერი, 2014

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა