განცხადებები

ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით

18 აპრილი, 2016

ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით

Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA

18 აპრილი, 2016

Publication reference: EuropeAid/137834/IH/SER/GE

საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება

29 მარტი, 2016

საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება

სს "ბაკალეა"

16 ნოემბერი, 2015

სს "ბაკალეა"–ს აქციონერთა დივიდენდების გაცემა.

Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi

11 ნოემბერი, 2015

The Embassy of the Republic of France in Georgia has announced a Sales Procedures on the sale of land plot located adjacent to the Rustaveli Avenue at 4 Khazina St., Tbilisi, Georgia. The land plot has the following characteristics: cadastral code – 01.15.04.007.010; total area of the land plot - 3933 sq/m. The land plot qualifies as type 2 recreational zone with the following coefficients: K1= [0,2], K2=[undefined] and K3=[Undefined].

Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi

17 სექტემბერი, 2015

The Embassy of the Republic of France in Georgia has announced a Sales Procedures on the sale of land plot located adjacent to the Rustaveli Avenue at 4 Khazina St., Tbilisi, Georgia. The land plot has the following characteristics: cadastral code – 01.15.04.007.010; total area of the land plot - 3933 sq/m. The land plot qualifies as type 2 recreational zone with the following coefficients: K1= [0,2], K2=[undefined] and K3=[Undefined].

მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას

12 აგვისტო, 2015

საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩომ საქართველოში გამოაცხადა გაყიდვის პროცედურები მიწის ნაკვეთის გაყიდვაზე, რომელიც მდებარეობს რუსთაველის გამზირის მახლობლად, ხაზინის ქ. 4, თბილისი, საქართველო.მიწის ნაკვეთს აქვს შემდეგი მახასიათებლები: საკადასტრო კოდი - 01.15.04.007.010; მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობი - 3933 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი კვალიფიცირდება, როგორც მეორე ტიპის რეკრეაციული ზონა შემდეგი კოეფიციენტებით: K1= [0,2], K2=[არ არის განსაზღვრული] და K3=[არ არის განსაზღვრული].

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 15 ივლისი, 2015 წ.

16 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, კოლხეთის ეროვნული პარკის და კაცობურის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.

16 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალისა და აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 13 ივლისი, 2015 წ.

13 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს კოლხეთის ეროვნული პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცენარეული საფარის (მათ შორის მერქნიანი მცენარეების) აღდგენა-გაშენების შესაძლებლობების შესწავლის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

მოწვევა დეტალური საინჟინრო საპროექტო-სახართაღრიცხვო კონკურსში მონაწილეობის შესახებ

19 ივნისი, 2015

განმახორციელებელი უწყება: შპს „საქართველოს მელიორაცია“

შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს კონკურსს სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვაზე

27 მარტი, 2015

შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი” აცხადებს კონკურსს

საკონსულტაციო–აუდიტი შპს"მლთ–აუდიტი"

29 დეკემბერი, 2014

აუდიტის დასკვნა

სს "თელასი" აცხადებს წინადადებების ღია გამოკითხვას №23.12/236 , №23.12/237

29 დეკემბერი, 2014

სს "თელასი" აცხადებს წინადადებების ღია გამოკითხვას

with design to the EUMM Georgia.

29 დეკემბერი, 2014

Contract title: Contract on supply and delivery of visibility items

მოთხოვნა ინფორმაციის წარმოდგენაზე

29 დეკემბერი, 2014

დარიცხულიკრედიტორული დავალიანებების თაობაზე ინფორმაციის მოძიებისა და კრედიტორული დავალიანების განსაზღვრის მიზნით, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ საჯაროდ აცხადებს მოთხოვნას ინფორმაციის წარმოდგენაზე, კერძოდ:

საქართველოს სახელით საჯარო შეტყობინების შესახებ დადგენილება

29 დეკემბერი, 2014

1.1. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის (მოსამართლე ასმათ კოხრეიძე) წარმოებაშია №2/21891-14 სამოქალაქო საქმე, ბაქარ ჟღენტის განცხადებისა გამო, თამასუქის ძალადაკარგულად გამოცხადების და მასზე უფლების აღდგენის თაობაზე.

სს თელასი ახადებს №22.12/235 ფასთა ღია გამოკითხვას

29 დეკემბერი, 2014

სს თელასი ახადებს №22.12/235 ფასთა ღია გამოკითხვას სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-223

სს თელასი აცხადებს ღია კონკურსი №10-К-39 SAP სისტემის ТОРО (ტექნიკური მომსახურებისა და დანადგარების რემონტი) ფუნქციონალის რეალიზაციაზე შემუშავებული კონცეპტუალური დიზაინის საფუძველზე

29 დეკემბერი, 2014

ღია კონკურსი №10-К-39 SAP სისტემის ТОРО (ტექნიკური მომსახურებისა და დანადგარების რემონტი) ფუნქციონალის რეალიზაციაზე შემუშავებული კონცეპტუალური დიზაინის საფუძველზე

სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

22 დეკემბერი, 2014

(შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა ზომის საბურავევი და მათი მონტაჟი. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2015 წლის განმავლობაში)

სს თელასი აცხადებს №15.12/231 ფასთა ღია გამოკითხვას

22 დეკემბერი, 2014

№15.12/231 ფასთა ღია გამოკითხვას სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-685

სს "თელასი" აცხადებს №02/234 ფასთა ღია გამოკითხვას

15 დეკემბერი, 2014

სს "თელასი" აცხადებს №02/234 ფასთა ღია გამოკითხვას ავტომობილების ზამთრის საბურავების შესყიდვაზე

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

15 დეკემბერი, 2014

2015 წლის 4 თებერვალს 14 საათზე ქ. ფოთში ლარნაკას ქ. #21-ში გაიმართება შპს "სათნო"-ს (ს/კ 040103736 მის: ფოთი, ლარნაკას ქ. #21) ტერიტორიაზე განთავსებული ნავთობბაზის რეკონსტრუქციის გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვა.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

15 დეკემბერი, 2014

2015 წლის 4 თებერვალს 14 საათზე ქ. ბათუმში დუმბაძის ქ. #10-ში გაიმართება შპს "ტერმინალ.1"-ის (ს/კ 416313885) ტერიტორიაზე (ბათუმი, გოგებაშვილის ქუჩა) ნავთობბაზის მშენებლობის გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვა.

სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

15 დეკემბერი, 2014

შესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისში ხევძმარის 1-ში მდებარე ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 2014წლის17 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს

15 დეკემბერი, 2014

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 2014წლის17 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად შემდეგ ვაკანტურ ადგილებზე: