ტენდერები

ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით

18 აპრილი, 2016

ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით

Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA

18 აპრილი, 2016

Publication reference: EuropeAid/137834/IH/SER/GE

საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება

29 მარტი, 2016

საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება

სს "ბაკალეა"

16 ნოემბერი, 2015

სს "ბაკალეა"–ს აქციონერთა დივიდენდების გაცემა.

Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi

11 ნოემბერი, 2015

The Embassy of the Republic of France in Georgia has announced a Sales Procedures on the sale of land plot located adjacent to the Rustaveli Avenue at 4 Khazina St., Tbilisi, Georgia. The land plot has the following characteristics: cadastral code – 01.15.04.007.010; total area of the land plot - 3933 sq/m. The land plot qualifies as type 2 recreational zone with the following coefficients: K1= [0,2], K2=[undefined] and K3=[Undefined].

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 21 სექტემბერი, 2015 წ.

21 სექტემბერი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე: სმეკალოვკაზე გადასასვლელი თაღოვანი ხიდის; საგანმანათლებლო ტურისტული ბილიკის რეკონსტრუქციის (მოსწორება); საფეხმავლო ბილიკის (კოშკთან მისვლამდე); შავღელეზე გადასასვლელი ხიდის; დეკორატიული ღობის; ფრინველთა სათვალთვალო კოშკის (ორი ცალი); 3 ჰა ფართობის ეკლიანი მავთულით შემოღობვის; დაცულ ტერიტორიებში შესასვლელი გზის მარჯვნივ სმეკალოვკის არხთან მისვლამდე მიწის მოზვინვის და პარკინგის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 21 სექტემბერი, 2015 წ.

21 სექტემბერი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ჭურიის დარგოლვის ცენტრის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 18 სექტემბერი, 2015 წ.

18 სექტემბერი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi

17 სექტემბერი, 2015

The Embassy of the Republic of France in Georgia has announced a Sales Procedures on the sale of land plot located adjacent to the Rustaveli Avenue at 4 Khazina St., Tbilisi, Georgia. The land plot has the following characteristics: cadastral code – 01.15.04.007.010; total area of the land plot - 3933 sq/m. The land plot qualifies as type 2 recreational zone with the following coefficients: K1= [0,2], K2=[undefined] and K3=[Undefined].

კომპანია სალვუს დეველოპმენტი აცხადებს ტენდერს სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე.

10 სექტემბერი, 2015

პროექტის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს საბურთალოზე, ბ. ჟღენტის 7- აში ნულოვანი სართულის სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას. სამუშაოების მოცულობები იხილეთ თანდართულ ფაილში.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 10 სექტემბერი, 2015 წ.

10 სექტემბერი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, კოლხეთის ეროვნული პარკის და კაცობურის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

ამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 10 სექტემბერი, 2015 წ.

10 სექტემბერი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალისა და აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს. შესყიდვის ობიექტის დასახელება, მიწოდების ვადა და ადგილი:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 17 აგვისტო, 2015 წ.

17 აგვისტო, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ჭურიის დარგოლვის ცენტრის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 17აგვისტო, 2015 წ.

17 აგვისტო, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი #271-ში ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას

12 აგვისტო, 2015

საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩომ საქართველოში გამოაცხადა გაყიდვის პროცედურები მიწის ნაკვეთის გაყიდვაზე, რომელიც მდებარეობს რუსთაველის გამზირის მახლობლად, ხაზინის ქ. 4, თბილისი, საქართველო.მიწის ნაკვეთს აქვს შემდეგი მახასიათებლები: საკადასტრო კოდი - 01.15.04.007.010; მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობი - 3933 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი კვალიფიცირდება, როგორც მეორე ტიპის რეკრეაციული ზონა შემდეგი კოეფიციენტებით: K1= [0,2], K2=[არ არის განსაზღვრული] და K3=[არ არის განსაზღვრული].

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 05 აგვისტო, 2015 წ

06 აგვისტო, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, კოლხეთის ეროვნული პარკის და კაცობურის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 05 აგვისტო, 2015 წ.

06 აგვისტო, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალისა და აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 29 ივლისი, 2015 წ.

29 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ჭურიის დარგოლვის ცენტრის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 24 ივლისი, 2015 წ.

24 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 24 ივლისი, 2015 წ.

24 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირი #271-ში ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 15 ივლისი, 2015 წ.

16 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, კოლხეთის ეროვნული პარკის და კაცობურის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.

16 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალისა და აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 13 ივლისი, 2015 წ.

13 ივლისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს კოლხეთის ეროვნული პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცენარეული საფარის (მათ შორის მერქნიანი მცენარეების) აღდგენა-გაშენების შესაძლებლობების შესწავლის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

EUMM

03 ივლისი, 2015

Contract title: Framework Contract on supply and delivery of stationery, cleaning materials and batteries to the EUMM, Georgia.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი განცხადება ქ. ფოთი 29 ივნისი, 2015 წ.

29 ივნისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, უნიფორმების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

მოწვევა დეტალური საინჟინრო საპროექტო-სახართაღრიცხვო კონკურსში მონაწილეობის შესახებ

19 ივნისი, 2015

განმახორციელებელი უწყება: შპს „საქართველოს მელიორაცია“

ჯინდალ პეტროლეუმ (ჯორჯია)

11 ივნისი, 2015

ჯინდალ პეტროლეუმ (ჯორჯია) ლიმიტედის ფილიალი საქართველოში ტენდერის გამოცხადება

ჯინდალ პეტროლეუმ (ჯორჯია) ლიმიტედის ფილიალი საქართველოში

11 ივნისი, 2015

ჯინდალ პეტროლეუმ (ჯორჯია) ლიმიტედის ფილიალი საქართველოში ტენდერის გამოცხადება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 08 ივნისი, 2015 წ.

09 ივნისი, 2015

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს, უნიფორმების შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

EUMM

04 ივნისი, 2015

FRAMEWORK CONTRACT ON SUPPLY AND DELIVERY OF SPARE PARTS WITH PROVISION OF ANCILLARY SERVICES TO THE EUMM GEORGIA VEHICLE FLEET