კომპანია სალვუს დეველოპმენტი აცხადებს ტენდერს სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე.
10 სექტემბერი, 2015
2229
print

კომპანია სალვუს დეველოპმენტი აცხადებს ტენდერს სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე.

პროექტის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს საბურთალოზე, ბ. ჟღენტის 7- აში ნულოვანი სართულის სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას. სამუშაოების მოცულობები იხილეთ თანდართულ ფაილში.

 სამუშოების შესრულების ვადა - ხელშერულების გამოცხადებიდან - 4 თვე;

გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია წარმოადგინოს 5%-ინი შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო ან  დამკვეთისათვის მისაღები სადაზღვევო კომპანიის გარანტია.

შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება იწარმოებს მიღება ჩაბარების (ფორმა #2) გაფორმებიდან 20 სამუშაოდღისვადაში; პროექტის ფარგელბში დასაშვებია პროექტის ღირებულების მაქსიმუმ 10% -იანი საავანსო ანგარიშსწორება;

 გთხოვთ შესაბამისი წინადადებები წარმოადგინოთ ელეტრონული ფორმით კომპანიის მეილზე: office@salvusdevelopment.com

 წინადადებების მიღების ბოლო ვადა  10/10/2015 წელი;

 შეკითხვების და საჭირო მასალების მისაღებად დაგვიკავშირდით:

პროექტის მენეჯერი: ირაკლი ასათიანი, 599925424; 2 180680

 

ჩამოტვირთეთ და იხილეთ სრულათ

სხვა სიახლეები
21 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 21 სექტემბერი, 2015 წ.
21 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 21 სექტემბერი, 2015 წ.
18 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 18 სექტემბერი, 2015 წ.
10 სექტემბერი, 2015 ამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 10 სექტემბერი, 2015 წ.
10 სექტემბერი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 10 სექტემბერი, 2015 წ.
17 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 17აგვისტო, 2015 წ.
17 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 17 აგვისტო, 2015 წ.
06 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 05 აგვისტო, 2015 წ.
06 აგვისტო, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 05 აგვისტო, 2015 წ
29 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 29 ივლისი, 2015 წ.