შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შეთავაზება ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობი „მცირეჰესის“
12 იანვარი, 2016
433
print

შეთავაზება: სამელიორაციო ინფრასტრუქტურითა და ჰიდრო რესურსით,                                                      ელექტრო ენერგიის გამომუშავებაზე. 

 შპს „საქართველოს მელიორაციის“  შეთავაზება  ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობიმცირეჰესის

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარებაზე.

 1)    ობიექტის მოკლე აღწერა:

სიონისწყლსაცავიდანწყლისხარჯისრეგულირებით,ზემოსამგორის სარწყავი სისტემის ზემომაგისტრალურიარხით,მოედინებადაჩაედინებათბილისისწყალსაცავში. 

თბილისის წყალსაცავშიზემოსამგორის სარწყავი სისტემის ზემომაგისტრალურიარხისწყალსაგდებკვანძამდეშესაძლებელიამოეწყოსჰიდროტექნიკურიკვანძიმც. ზომისჰიდროელექტროსადგურისწყალაღებისთვის, რომლისვარდნაშეადგენსდაახლოებითH=5.0მ.  ასაღებიწყლისმაქსიმალურიხარჯიშეადგენსQ=6.03/წმ.

 2)ასათვისებელი სიმძლავრის პოტენციური პარამეტრები:

 

1) სიმაღლე (დაწნევა ბრუტო)H=5.0 მ;                                       

2) წყლის ხარჯი:

Qსაშ.= 4,03/წმ.

Qმაქ.= 6.03/წმ.

3) წყალმიწოდების რეჟიმი:

1. (დეკემბერიდან - თებერვლის 15-მდე) – Qმაქ.= 6,0 3/წმ-ში. (77 დღე).

2. (მაისიდან - სექტემბრამდე)–Qსაშ..= 4,03/წმ-ში.   (153 დღე).

საორიენტაციომუშაობის რეჟიმია 8 თვე.

5)  ჰესის მოწყობის სავარაუდო გადაწყვეტილება:

თბილისის წყალსაცავის წყალსაგდებ კვანძთან ზემო მაგისტრალურ არხში შესაძლებელია მოეწყოს წყალაღების კვანძი, მილსადენიQ=6.0 3/წმ. ვარდნის სიმაღლით (დაწნევა ბრუტო)H=5.0 მ. ჰესის შენობა და წყალგამყვანი ნაგებობა. ნამუშევარი  წყლის თბილისის წყალსაცავში ჩაგდებით.           

6)   პროექტირების ვადა: არაუმეტეს 4 თვე

7)   მშენებლობის  ვადა : არაუმეტეს 12 თვე

 8)კონტრაქტორი კომპანია ვალდებულია გადაუხადოს შპს „საქართველოს მელიორაციას“ელ.სადგურის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდგომ,ყოველთვიურად გამომუშავებული ელ. ენერგიის ღირებულების მინიმუმ10%-ის X0.055 ლარი.

დაინტერესებულმაპირებმაწინადადებები წარმოადგინონ შპს „საქართველოს მელიორაციაში“ (მარშალ გელოვანის გამზ. N6)  2016წლის 15 თებერვლის  18:00საათამდე.

შეთავაზებასთან დაკავშირებით  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად  საკონტაქტო პირია:  შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი -ირმა აბუაშვილი,  Irma.abuashvili@yahoo.com.

დაინტერესებულ პირთა წარმოსადგენი წინადადება უნდა მოცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

  1. პროქტის დასახელებასა  და მდებარეობას (GPS კოორდინატები).
  2. ნაგებობების განლაგებისპრინციპულ სქემებს.
  3. პროექტირებისა და მშენებლობის სავარაუდო ვადები
  4. სავარაუდო  სიმძლავრე და გენერაცია,
  5. მერვე პუნქტში აღნიშნული წყლის მიწოდების პროცენტის ოდენობა.

ჩამოტვირთეთ და იხილეთ სრულათ

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
29 მარტი, 2016 საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება
31 დეკემბერი, 2015 შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC“-ს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები
16 ნოემბერი, 2015 სს "ბაკალეა"
11 ნოემბერი, 2015 Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
17 სექტემბერი, 2015 Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
12 აგვისტო, 2015 მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას
16 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.
16 ივლისი, 2015 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება 15 ივლისი, 2015 წ.